لطفا دقت کنید زیستاپیک هیچ محصول و خدماتی برای فروش ندارد؛ معرفی و یا تبلیغ کسب و کارها و... به معنای تائید آنها نیست در مورد صحت ادعاهای سایتهای معرفی شده و مجوز های آنها جویا شوید

برچسب: شیروان | عکاسی طبیعت|زیستاپیک
با ثبت نام در "زیستاپیک" عکس های طبیعت را به اشتراک بگذارید.

#شیروان

سال 1398
مزرعه آفتابگردان روستای برزل آباد شهرستان شیروان
برزل آباد روستایی در شرق شهرستان شیروان استان خ ...
مزرعه آفتابگردان روستای برزل آباد شهرستان شیروان برزل آباد روستایی در شرق شهرستان شیروان استان خراسان شمالی است که مردم بومی آن به زبان فارسی تکلم میکنند.
سال 1398
روستای تفتازان شیروان
عکاس: سیدی
روستای تفتازان شیروان عکاس: سیدی
سال 1398
آبشار شارشار – روستای اسطرخی -شهرستان شیروان 
عکاس: هادی اخباری
آبشار شارشار شیروان. در ۲۸ ...
آبشار شارشار – روستای اسطرخی -شهرستان شیروان عکاس: هادی اخباری آبشار شارشار شیروان. در ۲۸ کیلومتری جنوب شهر شیروان و در دهستان گلیان روستایی زیبا به نام اسطرخی وجود دارد که در دره ای نسبتا ژرف قرار گرفته
سال 1398
روستای زوارم شیروان
عکاس: حسن مومن
روستای زوارم شیروان عکاس: حسن مومن
سال 1398
سد ‌بارزو‌ شیروان‌

عکاس: ‌محمد اسلامی
سد ‌بارزو‌ شیروان‌ عکاس: ‌محمد اسلامی
سال 1398
طبیعت روستای کاکلی شیروان
عکاس: قصیده
طبیعت روستای کاکلی شیروان عکاس: قصیده
سال 1398
کشت آفتابگردان در روستای برزل آباد شیروان
برزل آباد روستایی در شرق شهرستان شیروان که به زبان فار ...
کشت آفتابگردان در روستای برزل آباد شیروان برزل آباد روستایی در شرق شهرستان شیروان که به زبان فارسی (تاتی خراسانی) تکلم می کنند.
سال 1398
برداشت محصول روستای برزل آباد
عکاس: مرادی
برداشت محصول روستای برزل آباد عکاس: مرادی
سال 1398
برداشت محصول تیر ۱۳۹۸  اراضی روستای حسین آباد شیروان
عکاس : مهندس حیدر زاده
برداشت محصول تیر ۱۳۹۸ اراضی روستای حسین آباد شیروان عکاس : مهندس حیدر زاده
سال 1398
برداشت عدس پاییزی روستای رباط شیروان
عکاس : آقای منتظری
برداشت عدس پاییزی روستای رباط شیروان عکاس : آقای منتظری

بالا