لطفا دقت کنید زیستاپیک هیچ محصول و خدماتی برای فروش ندارد؛ معرفی و یا تبلیغ کسب و کارها و... به معنای تائید آنها نیست در مورد صحت ادعاهای سایتهای معرفی شده و مجوز های آنها جویا شوید

برچسب: تفتازان | عکاسی طبیعت|زیستاپیک
با ثبت نام در "زیستاپیک" عکس های طبیعت را به اشتراک بگذارید.

#تفتازان

سال 1398
روستای تفتازان 
عکاس:سیدی 
تفتازان روستایی از توابع بخش قوشخانه شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی
روستای تفتازان عکاس:سیدی تفتازان روستایی از توابع بخش قوشخانه شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی

بالا