لطفا دقت کنید زیستاپیک هیچ محصول و خدماتی برای فروش ندارد؛ معرفی و یا تبلیغ کسب و کارها و... به معنای تائید آنها نیست در مورد صحت ادعاهای سایتهای معرفی شده و مجوز های آنها جویا شوید

برچسب: برزل آباد،مزرعه،تات،شیروان | عکاسی طبیعت|زیستاپیک
با ثبت نام در "زیستاپیک" عکس های طبیعت را به اشتراک بگذارید.

#برزل آباد،مزرعه،تات،شیروان

سال 1398
اراضی روستای برزل آباد . ۵تیر۱۳۹۸
برزل آباد روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شیروان واقع است که  ...
اراضی روستای برزل آباد . ۵تیر۱۳۹۸ برزل آباد روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شیروان واقع است که مردمان بومی آن به زبان تاتی(فارسی) تکلم می کنند.

بالا