لطفا دقت کنید زیستاپیک هیچ محصول و خدماتی برای فروش ندارد؛ معرفی و یا تبلیغ کسب و کارها و... به معنای تائید آنها نیست در مورد صحت ادعاهای سایتهای معرفی شده و مجوز های آنها جویا شوید

دسته: دسته‌بندی نشده | عکاسی طبیعت|زیستاپیک
با ثبت نام در "زیستاپیک" عکس های طبیعت را به اشتراک بگذارید.

دسته‌بندی نشده

سال 1398
مزرعه آفتابگردان روستای برزل آباد شهرستان شیروان
برزل آباد روستایی در شرق شهرستان شیروان استان خ ...
مزرعه آفتابگردان روستای برزل آباد شهرستان شیروان برزل آباد روستایی در شرق شهرستان شیروان استان خراسان شمالی است که مردم بومی آن به زبان فارسی تکلم میکنند.
سال 1398
مزرعه آفتابگردان روستای برزل آباد شهرستان شیروان.
 برزل آباد روستایی در ۱۶ کیلومتری شرق شهرستان  ...
مزرعه آفتابگردان روستای برزل آباد شهرستان شیروان. برزل آباد روستایی در ۱۶ کیلومتری شرق شهرستان شیروان که بومیان آن به زبان فارسی تکلم می کنند. و شغل اصلی مردم روستا کشاورزی و دامداری است.
سال 1398
روستای چخماقلو
عکاس: مهدی‌مشمول
روستای چخماقلو از توابع بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان که در حد ...
روستای چخماقلو عکاس: مهدی‌مشمول روستای چخماقلو از توابع بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان که در حدود ۲۰ کیلومتری آشخانه مرکز این شهرستان واقع شده،
سال 1398
روستای درکش
عکاس:  امین حصاری.
.روستای درکش در فاصله ۳۰کیلومتری جنوب غربی آشخانه مرکز شهرستان ما ...
روستای درکش عکاس: امین حصاری. .روستای درکش در فاصله ۳۰کیلومتری جنوب غربی آشخانه مرکز شهرستان مانه سملقان در استان خراسان شمالی
سال 1398
روستای زرد آشخانه ، کوه قرخود
عکاس: خانم شیردل
روستای زرد آشخانه ، کوه قرخود عکاس: خانم شیردل
سال 1398
روستای تفتازان 
عکاس:سیدی 
تفتازان روستایی از توابع بخش قوشخانه شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی
روستای تفتازان عکاس:سیدی تفتازان روستایی از توابع بخش قوشخانه شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی
سال 1398
روستای تفتازان شیروان
عکاس: سیدی
روستای تفتازان شیروان عکاس: سیدی
سال 1398
روستای کشانک
عکاس: خانم مریم
روستای کشانک عکاس: خانم مریم
سال 1398
روستای چخماقلو
عکاس: حسین نوروزی
.روستای چخماقلو از توابع بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان که در  ...
روستای چخماقلو عکاس: حسین نوروزی .روستای چخماقلو از توابع بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان که در حدود ۲۰ کیلومتری آشخانه مرکز این شهرستان واقع شده است.
سال 1398
منطقه آق مزار (روستای کاستان)
عکاس: امین حصاری
منطقه آق مزار (روستای کاستان) عکاس: امین حصاری

بالا