• سال 1398

روستای بیدک
بیدک، روستایی در دهستان بدرانلو بخش مرکزی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی ایران است و در ۶ کیلومتری مرکز استان قرار دارد.