• سال 1398

روستای درکش
عکاس: امین حصاری.
.روستای درکش در فاصله ۳۰کیلومتری جنوب غربی آشخانه مرکز شهرستان مانه سملقان در استان خراسان شمالی