• سال 1398

روستای زرد آشخانه ، کوه قرخود
عکاس: خانم شیردل