• سال 1398

روستای چخماقلو
عکاس: حسین نوروزی
.روستای چخماقلو از توابع بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان که در حدود ۲۰ کیلومتری آشخانه مرکز این شهرستان واقع شده است.