• سال 1398

آبشار شارشار – روستای اسطرخی -شهرستان شیروان
عکاس: هادی اخباری
آبشار شارشار شیروان. در ۲۸ کیلومتری جنوب شهر شیروان و در دهستان گلیان روستایی زیبا به نام اسطرخی وجود دارد که در دره ای نسبتا ژرف قرار گرفته