عکاس: پاکدل
کوه های رنگی تبریز
Color mountains
#mountains #photographer #photoshoot #photography #nikkor #nikond3200 #nikon #iran #tabriz #landscapephotography #landscape #amazing #color #کوه #تبریز #ایران #نیکون #رنگ #عکاسی_طبیعت #عکاس #منظره #محشر #mahshar