عکاس :» هادی کریم زاده
تک درخت _ آذر ماه ۹۷_ سقز _ کوردستان
#عکس#عکاسی#طبیعت#منظره#کوهستان#تک_درخت#پاییز#عکاسی_طبیعت#عکاسی_منظره#سقز#کوردستان