عکاس : رسول رشیدی
#عکاس #عکاسی #عکس #عکس_خاص #عکاسی_موبایل #عکاسی_طبیعت #عکاسی📷 #عکاسی_موبایل #گل #برگ #باران #قطره_باران #بارانی #شبنم #ابر #طبیعت
#photo #photographer #photoshop #photography #iphone6splus #art #artist #drop #flower #artist #picture