#مازندران_ایران #شمال_ساری #سیاه_سفید #چهاردانگه_سارى #شویلاشت #روستای_سرخ_ولیک #مه_گرفتگی
عکاس: سید هادی امامی
عکاسی زمستان-عکاسی ساری-نمایشگاه عکاسی طبیعت