دشت شقایق شهرستان کلاله ،گنبد کاووس ,جاده منتهی به گورستان خالد نبی
عکاس: سید هادی امامی
عکاسی گل-عکاسی طبیعت- عکاسی محیط زیست-مسابقه عکاسی-گنبد