با ثبت نام در "زیستاپیک" عکس های طبیعت را به اشتراک بگذارید.

شیروان


سال 1398
کشت آفتابگردان در روستای برزل آباد شیروان
برزل آباد روستایی در شرق شهرستان شیروان که به زبان فار ...
کشت آفتابگردان در روستای برزل آباد شیروان برزل آباد روستایی در شرق شهرستان شیروان که به زبان فارسی (تاتی خراسانی) تکلم می کنند.
سال 1398
برداشت محصول روستای برزل آباد
عکاس: مرادی
برداشت محصول روستای برزل آباد عکاس: مرادی
سال 1398
اراضی روستای برزل آباد . ۵تیر۱۳۹۸
برزل آباد روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شیروان واقع است که  ...
اراضی روستای برزل آباد . ۵تیر۱۳۹۸ برزل آباد روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شیروان واقع است که مردمان بومی آن به زبان تاتی(فارسی) تکلم می کنند.
سال 1398
برداشت محصول تیر ۱۳۹۸  اراضی روستای حسین آباد شیروان
عکاس : مهندس حیدر زاده
برداشت محصول تیر ۱۳۹۸ اراضی روستای حسین آباد شیروان عکاس : مهندس حیدر زاده
سال 1398
برداشت عدس پاییزی روستای رباط شیروان
عکاس : آقای منتظری
برداشت عدس پاییزی روستای رباط شیروان عکاس : آقای منتظری
سال 30000
ایده ناب در ورودی
ایده ناب در ورودی
1
avatar
sara به آدم احساس خوش آیندی میده

بالا