لطفا دقت کنید زیستاپیک هیچ محصول و خدماتی برای فروش ندارد؛ معرفی و یا تبلیغ کسب و کارها و... به معنای تائید آنها نیست در مورد صحت ادعاهای سایتهای معرفی شده و مجوز های آنها جویا شوید

بجنوذد تخته توسط admin | عکاسی طبیعت|زیستاپیک
با ثبت نام در "زیستاپیک" عکس های طبیعت را به اشتراک بگذارید.

بجنوذد


سال 1398
روستای گریوان
عکاس: سعیده کافی
گِریوان، روستایی در دهستان آلاداغ بخش مرکزی شهرستان بجنورد استان  ...
روستای گریوان عکاس: سعیده کافی گِریوان، روستایی در دهستان آلاداغ بخش مرکزی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی ایران است
سال 1398
چناران شهر 
عکاس: محمد رضا وحدت
چناران شهر عکاس: محمد رضا وحدت
سال 1398
روستای سیساب
عکاس: مجتبی اکبری
سیساب، روستایی از توابع بخش گرمخان شهرستان بجنورد در استان خراسان ...
روستای سیساب عکاس: مجتبی اکبری سیساب، روستایی از توابع بخش گرمخان شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی ایران است.
سال 1398
روستای بیدک
بیدک، روستایی در دهستان بدرانلو بخش مرکزی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی ایران اس ...
روستای بیدک بیدک، روستایی در دهستان بدرانلو بخش مرکزی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی ایران است و در ۶ کیلومتری مرکز استان قرار دارد.
سال 1398
روستای گریوان
عکاس: سیدحسن شریعت دوست
گِریوان، روستایی در دهستان آلاداغ بخش مرکزی شهرستان بجنورد ...
روستای گریوان عکاس: سیدحسن شریعت دوست گِریوان، روستایی در دهستان آلاداغ بخش مرکزی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی ایران است
سال 1398
روستای دهگاه
.دهگاه (بجنورد) روستایی از توابع بخش مرکزی استان بجنورد است.این روستا در دهستان بدر ...
روستای دهگاه .دهگاه (بجنورد) روستایی از توابع بخش مرکزی استان بجنورد است.این روستا در دهستان بدرانلو قرار دارد. چشمه ای معروف به نام خورخوری دارد.
سال 1398
روستای تیمورتاش
عکاس: علی رضا شیردل
حصار تیمورتاش، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بجنورد در  ...
روستای تیمورتاش عکاس: علی رضا شیردل حصار تیمورتاش، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی
سال 1398
کوه آخر داغ
عکاس:  امین حصاری
کوه آخر داغ عکاس: امین حصاری
سال 1398
روستای نوده
 روستایی از توابع بخش گرمخان شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی
روستای نوده روستایی از توابع بخش گرمخان شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی
سال 1398
روستای حصار حسینی
عکاس : امین حصاری
 روستای حصارشاهوردیخان-  شهرستان بجنورد، بخش مرکزی، دهستان آ ...
روستای حصار حسینی عکاس : امین حصاری روستای حصارشاهوردیخان- شهرستان بجنورد، بخش مرکزی، دهستان آلاداغ، روستای حصار حسینی

بالا