سلام.

راه های ارتباطی:

تصاویر بعد از ارسال باید به تائید مدیریت برسد که ممکن است از ۱ تا ۷۲ ساعت زمان ببرد شما می توانید تصاویر خود را ارسال کنید و سپس تائید و منتشر می گردد.

nkhorasanir@gmail.com

جهت اطلاع بیشتر صفحه (راهنما) و (قوانین) را مطالعه کنید.